Om Energiråd

Mobil: 90 50 23 85

Epost: per.oyvind@energirad.no

Kontor: Ålesund

Mobil: 91 34 13 90

Epost: Steinar@energirad.no

Kontor: Ålesund

Mobil: 94 08 29 75

Epost: vivek@energirad.no

Kontor: Ålesund

Mobil: 91 56 42 08

Epost: borge@energirad.no

Kontor: Ålesund / Valldal

Mobil: 98 25 90 10

Epost: harald@energirad.no

Kontor: Ålesund

Mobil: 92 41 72 68

Epost: asgeir@energirad.no

Kontor: Kristiansund

Mobil: 98 25 90 18

Epost: morten@energirad.no

Kontor: Kristiansund

Mobil: 98 25 90 18

Epost: marius@energirad.no

Kontor: Kristiansund

Om Energiråd AS

Energiråd AS er et tverrfaglig og uavhengig rådgivningsselskap. Selskapet ble stiftet i 2009, og har pr i dag åtte dyktige energi- og miljørådgivere. Vi samarbeider tett faglig og ressursmessig med tilsvarende selskap flere steder i landet.

 

Kontoret i Kristiansund ligger på Løkkemyra næringsområde. I Ålesund holder vi til i kontorfellesskapet Kunnskapsparken, som er en del av Campus NTNU Ålesund.

 

Solid erfaring og kunnskap bygget opp over mer enn 20 år, er fundamentet for våre tjenester. Flere av Energiråds ansatte har arbeidet med energiøkonomisering helt siden myndighete startet med å sette fokus på dette temaet på 80-90 tallet.

 

Globalt og nasjonalt er vårt tjenesteområde i sterk vekst. Våre kunder ønsker både å redusere sine energikostnader og redusere miljøbelastningen. Vårt kjerneområde er Møre og Romsdal, men vi arbeider over hele landet. Selskapet har god inntjening og sunn økonomi og har fått utmerkelsen Gassellebedrift både i 2014, 2015 og 2016.

 

Besøksadresse Ålesund:

 

Campus NTNU

Larsgårdsvegen 4,

6009 Ålesund

Kartlink her

 

 

Besøksadresse Kristiansund:

 

Løkkemyra

Rørgata 8-10,

6517 Krististiansund

Kartlink her

 

 

 

 

 

 

 

 

Energiråd AS har satset på å bygge opp en tverrfaglig kompetansebase, gjennom ansatte med ulike fagbakgrunner som utfyller hverandre. På denne måten oppnår vi å dekke en større helhet i vurderingen av det kompekse energibruksbildet i et næringsbygg eller en industribedrift. De ulike faktorer som påvirker energibruken i bygg og industriproduksjon, strekker seg over et stort fagområde, fra de byggtekniske områder, med inneklimafunksjoner slik som varme, ventilasjon og belysning, til de varierende områder innen produksjonsteknikk.

 

 

Ansatte

ÅLESUND:

 

 

Per Øyvind Skotheimsvik

Seniorrådgiver

 

* Ingeniør

* Kjølemaskinist

* Elektroautomasjonsteknikk

* Skipselektronikk

Spisskompetanse:

* Kulde & Varmepumpepumpeteknikk

* Elektro & automasjon

 

Spesiell kompetanse og erfaring:

* Energiledelse

* Industriprosesser frys og kjøl

* Fiskeindustri

* Varmepumper

* Skipselektronikk og automasjon

* Energieffektivisering på skip

 

Per Øyvind Skotheimsvik har spesiell spisskompetanse innen kulde- og varmepumpeteknikk. Per Øyvind har erfaring som skipselektriker, avdelingsleder innen kuldeentepenør og varmepumer og faglærer innen automasjon i vidergående skole. Per Øyvind fungerer i dag som sensor for opplæringsnemda ved fagprøver og er foreleser ved obligatoriske sertifiseringskurs for varmepumpemontører. Per Øyvind har de senere år etablert omfattende erfaring med energieffektivisering innen maritim industri og på skip, slik som kjøl fryse prosesser, tørkeanlegg, energieffektiv oppvarming og gjenvinning. Per Øyvind har også særlig erfaring med etablering av energiledelse i virksomheter.

 

 

 

 

Steinar Lillebø

Seniorrådgiver

 

* Ingeniør

* Automasjonsteknikk

* Bygningsautomasjon

 

Spisskompetanse:

* Bygg- og industriautomasjon

* Energioppfølging EOS

* SD-anlegg

Spesiell kometanse og erfaring:

* Komplekse atomasjonsløsninger

* Skipsautomatisering

* Industriautomatisering

* Automasjon i helsebygg

 

Steinar Lillebø har bred erfaring innen avanserte automatiseringsløsninger. Han har spesiell god kompetanse innen feilsøking og problemløsning i eksisterende automasjonssystemer. Steinar Lillebø har tidligere vært regionleder for Johnson Controls i Møre og Romsdal. Steinar har omfattende erfaring med automasjon i helsebygg og industri. Styring og automasjon er helt sentralt for å oppnå energieffektive løsninger. Steinar har også lang erfaring med energioppfølging og energimåling.

 

 

 

 

Vivek Kumar

Rådgiver

 

* Siv. ing. / Master x 2

- Energiledelse / Energy Management (Jammu)

- Produkt og systemdesign (NTNU)

* Mecanical engineer (Bachelor)

 

Spisskompetanse:

* Energiledelse

* ISO 50.001

* Produktdesign

 

Spesiell kompetanse og erfaring:

* Avansert energiledelse

* Design av offshore installasjoner

* Konstruksjonsteknikk

 

Vivek Kumar har solid utdannelse, med 4 års mekaniske ingeniørutdannelse og 2 x Siv.ing/Master utdannelse. Vivek er blandt få i Norge med Master i tverrfaglig og fullverdig Energiledelse, (i tråd med 50.001). I tillegg har han sin andre Master fra NTNU i Ålesund, innen produkt og systemdesign. Før han ble ansatt i Energiråd, arbeidet han med offshoredesign i National Oilwell. Vivek har erfaring fra arbeid med energiledelse i India, i tillegg til arbeid ved universitetet i Jammu. Viveks spisskompetanse, utgjør en viktig ressurs i vårt arbeid med energiledelse.

 

 

 

 

Børge Heggen Johansen

Seniorrådgiver Miljø (delstilling)

 

* Siv. ing. / Master Energi- og miljø

* Miljøledelse og bedriftsstrategi

 

Spisskompetanse:

* Energibruk og fornybarenergi

* Miljøledelse og miljørådgivning

 

Spesiell kompetanse og erfaring:

* Energiledelse i store organisasjoner

* Bærekraft og miljø

* Livssyklusvurderinger

* Miljøstrategi

* Sirkulerøkonomi

 

Børge Heggen Johansen kommer fra stillingen som miljøsjef i Ekornes-konsernet. Før dette arbeidet han som rådgiver i Riksheim Consulting. Han har også vært gjesteforeleser ved NTNU innen miljøfag ved flere anledninger. Børge arbeider hos Energiråd AS i en delstilling, ved siden av at han er stipendiat og arbeider med en doktorgrad innen miljø og bærekraft. Børge har vært Medlem i EUROPUR sin gruppe for Circular Economy, styremedlem i EPD – Norge og koordinator for nettverket CSR-Norway, for å nevne noe. Børge er også styreleder/fungerende daglig leder for Valldal Fjernvarme. Med sin spisskompetanse og omfattende erfaring med miljøarbeid i praksis, vil Børge være en viktig ressurs for Energiråd AS i våre miljørådgivningstjenester.

 

 

 

 

Harald Jarnes Lillebø

Daglig leder / seniorrådgiver

 

* Ingeniør og bedriftsøkonom

* NTNU energiøkonomisering og inneklima

* Økonomi og endringsledelse

 

Spisskompetanse:

* Energiledelse

* Inneklima

* Enøk og energioppfølging

* Kunnskapsformidling

 

Spesiell kompetanse og erfaring:

* Etablering og drift energiledelse

* Informasjon, opplæring og motivasjon

 

Harald Lillebø har arbeidet med energi og energieffektivisering i over 25 år. Han har undervist i energifag ved teknisk fagskole, bygget opp et av 4 nasjonale kurssenter for teknisk drift og byggforvaltning. Etablert og bygget opp rådgivningsselskapet Enøk-senteret for Møre og Romsdal. Harald har deltatt i etablering og sittet som styreleder for en nasjonal kjede av enøk-senter, FRES. Som del av denne har han deltatt i en rekke nasjonale enøk-oppdrag for myndighetene ved NVE/Olje- og energidepartementet. Harald etablerte Energiråd AS i 2009 og har lang erfaring med de fleste områder innen energirådgivning. Han har spesielt omfattender erfaring innen energiledelse og kompetansebygging.

 

 

 

 

KRISTIANSUND:

 

 

Asgeir Jordahl

Seniorrådgiver

 

* Ingeniør/Bachelor+

* Automasjonsfag

* Energirådgivning

 

Spisskompetanse

* Ventilasjon

* Prosjektledelse

* Byggeledelse

 

Spesiell kompetanse og erfaring:

* Design av automatiseringssystem

* Energioppfølging

* Energiledelse

* Ventilasjonssystemer

* Varmegjennvinning

* Energikartlegging

* Energiøkonomisering

* Skipselektronikk

 

Asgeir Jordahl har bla erfaring fra arbeidet med skipselektronikk, instrumentingeniør i offshorebransjen og som prosjektleder i ventilasjonsbransjen. Asgeir har de senere år opparbeidet omfattende tverrfaglig erfaring med energieffektivisering og energioppfølging innen offentlige og private næringsbygg og industri. Asgeir arbeider i Energiråd særlig med oppdrag som byggherreombud, med byggeledelse og prosjektledelse. Ventilason og automasjon er Asgeirs spesialområder, i tillegg til energieffektivisering.

 

 

 

 

Morten Haukenes

Seniorrådgiver/avdelingsleder Kristiansund

 

* Ingeniør

* VVS-teknikk

 

Spisskompetanse:

* Ventilasjon

* Varmeanlegg

* Energieffektivisering

 

Spesialkompetanse

* Fjernvarme

* Bioenergi (olje, flis, mv)

* Industriprosesser

* Trykkluft

* Vamegjennvinning

* Spillvarme

* Energikartlegging

* Energiledelse

 

Morten Haukenes har erfaring fra prosjektering av komplekse ventilasjons- og varmeanlegg, feks i sykehus. Haukenes har arbeidet med energiøkonomisering i over 20 år. Han har arbeidet med store nasjonale oppdrag for myndighetene innen enøk, store nasjonale og internasjonele bedrifter slik som Forsvarsbygg, Coop, Nammo, Norsk Hydro, mv. Morten har lang og omfattende erfaring innen kartlegging og vurdering av forbedringspotensialer innen de fleste industriprosesser. Morten har erfaring med energiforsyning med fornybare energikilder, design og utforming av alt fra fjernvarmeanlegg, til lokale energisentraler. Morten har også solid erfaring innen etablering av energiledelse.

 

 

 

Marius Trebostad

Rådgiver fornybarenergi

 

* Siv.ing./Master fornybarenergi (NMBU)

* Teknologi og miljøfysikk

 

Spisskompetanse:

* Fornybarenergi

 

Spesialkompetanse

* Bioenergi (olje, flis, mv)

* Bærekraft og fornybare ressurser

* Energiledelse

 

 

Marius Trebostad har siv.ing/mastergrad innen fornybareenergi fra NMBU. Han har i tillegg studert matematikk ved universitetet i Bergen. Med spisskomeptanse innen fornybarenergi, bidrar Marius til å styrke Energiråd innen dette viktige fagområdet, som er i sterk vekst. Marius har arbeidserfaring innen undervisning på ulike skolenivåer. Han er engasjert som leder av Tekna i Kristiansund på fritiden. Marius har opparbeidet seg solid erfaring innen energiledelse og enøk-kartlegging i tiden som ansatt hos Energiråd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Harald J. Lillebø © 2018 • Energiråd AS • Campus NTNU, Kunnskapsparken, Larsgårdsvegen 4, 6009 Ålesund