Klima og miljø

Klima og miljø

Stadig flere offentlige og private bedrifter tar et bevisst klima- og miljøansvar for sin drift. Våre globale klima- og miljøutfordringer i dag, gjelder i all hovedårsak energibruk i en eller annen form. Enten det er stasjonær energibruk i bygg og industri, eller energibruk til transport, medfører det i global sammenheng stor bruk av fossile energikilder. Det mest effektive tiltak vi kan gjøre er derfor å redusere eller effektivisere energibruken.

 

Energiråd AS bistår med miljørådgivning innen en rekke områder. I tillegg til å oppnå energireduksjon, bistår vi med å dokumentere miljøresultatene. Rådgivning innen miljøledelse og miljøsertifisering slik som ISO 14.001 og Miljøfyrtårn er eksempler på det vi konkret kan bistå med. Les mer om Miljøfyrtårnsertifisering her, og eksempel fra sertifisering av 19 bedrifter i Stranda og Norddal kommune her. Ekornes-konsernet sin miljøsatsing kan være et godt eksemplel på bedrifters miljøansvar, se video her. Les også om Coldwater Prawns satsing på "det grønne skifte" her.

Harald J. Lillebø © 2017 • Energiråd AS • Campus NTNU, Kunnskapsparken, Larsgårdsvegen 4, 6009 Ålesund