Bærekraft

Bærekraft

Stadig flere offentlige og private bedrifter er opptatt av at deres virksomhet skal være mest mulig bærekraftig. Globalt og nasjonalt er både politikere, næringsliv og befolkningen opptatt av de store utfordringer vi står overfor i tiden fremover. For å oppnå de ønskede forbedringer, må det gjøres endringer på alle plan. Energiråd AS har omfattende erfaring i å hjelpe offentlige og private virksomheter i å bli mer bærekraftige. Det er viktig å fokusere på bærekraft i sin helhet, med alle de tre fokusområdene miljø, økonomi og sosiale forhold. Samtidig er det viktig å fokusere på de områder der virksomheten har mulihget til å gjøre de største forbedringer og ikke minst der virksomheten har de største miljøbelastningene.  Det er serlig tre fokusområder som er sentrale, dette er energieffektivitet, klima- og miljøbelastning og material og ressurseffektivitet. Sirkulære foretnings- og produksjonsmodeller er avgjørende for å oppnå en bærekraftig drift.  


Energiråd AS bistår i dag med rådgivning innen bærekraft, sirkulærøkonomi, LCA-analyser, miljøledelse og miljøserifisering. Her kan spesielt ISO 14.001 og Miljøfyrtårn nevnes. I tillegg til å oppnå energireduksjon, bistår vi med å dokumentere miljøresultatene. Energiråds viktigste styrke som rådgiver innen bærekraft, er vårt unike tverrfaglige team av ansatte, med høy faglig kompetanse og bred erfaring fra næringsliv og industri. Les mer  om Miljøfyrtårnsertifisering  her, og eksempel fra sertifisering av 19 bedrifter i Stranda og Norddal kommune her. Ekornes-konsernet sin miljøsatsing kan være et godt  eksemplel på bedrifters miljøansvar, se video her.    Les også om Coldwater Prawns satsing på "det grønne skifte" her,  og på deres nettsider under fanen "pure-planet" her

Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund