E N Ø K

Enøk og effektiv energibruk

Vi bruker energi  til alt fra å oppnå et behagelig inneklima, til teknisk utstyr av ulikt slag. Energi er en "usynlig" innsatsfaktor. De fleste av oss er ikke særlig bevisst på  hvordan vår aktivitet påvirker energibruken. Dette gjør energibruk til en spesiell utfordring.   


De aller fleste virksomheter har betydelige sparepotensialer. Våre kunder erfarer at de oppnår store og svært lønnsomme besparelser, gjennom å følge våre energiråd.  Vi bistår både med å finne frem til smarte energitiltak  og ikke minst hjelper vi til med å prioritere mellom tiltakene og   vurdere hva som er mest lønsomt å gjennomføre.


Vi kan hjelpe din virksomhet med å oppnå energibesparelser med stor lønnsomhet. Energibesparelser oppnås både gjennom ulike tekniske enøk-tiltak, og ikke minst  ved etablering av Energiledelse.   Vi kan hjelpe deg om du har en konkret problemstilling du vil ha vurdert, om du trenger  hjelp til å beskrive eller designe et energitiltak, eller om du trenger hjelp til å kartlegge og vurdere hva som kan gjøres i ditt bygg. Viktigst er det likevel at vi hjelper deg helt i mål, fra ide`og frem til tiltakene er vellykket gjennomført og resultat oppnådd.


   


     

Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund