Om oss
Trippevegen 1
Kart 2 Trippevegen 1
Industriveien 7

Mobil: 90 50 23 85

Epost: per.oyvind@energirad.no

Kontor: Ålesund

Mobil: 91 56 42 08

Epost: borge@energirad.no

Kontor: Ålesund / Valldal

Mobil: 91 34 13 90

Epost: Steinar@energirad.no

Kontor: Ålesund

Mobil: 94 08 29 75

Epost: vivek@energirad.no

Kontor: Ålesund

Mobil: 98 25 90 10

Epost: harald@energirad.no

Kontor: Ålesund

Mobil: 915 85 186

Epost: marius@energirad.no

Kontor: Kristiansund

Mobil: 92 41 72 68

Epost: asgeir@energirad.no

Kontor: Kristiansund

Mobil: 98 25 90 18

Epost: morten@energirad.no

Kontor: Kristiansund

Om Energiråd AS

Energiråd AS er et tverrfaglig og uavhengig rådgivningsselskap. Selskapet ble stiftet i 2009, og har pr i dag åtte dyktige energi- og miljørådgivere. Vi har hovedbase i Larsgården ved Campus Ålesund. I tilegg har vi avdelingskontorer i Kristiansund og i Valldal.


Solid erfaring og kunnskap bygget opp over mer enn 20 år, er fundamentet for våre tjenester. Flere av Energiråds ansatte har arbeidet med energiøkonomisering helt siden myndighete startet med å sette fokus på dette temaet på 80-90 tallet.


Globalt og nasjonalt er våre tjenesteområder i sterk vekst.  Våre kunder ønsker å bli mer bærekraftige, bidra til redusert klimabelastning og redusert ressursbruk. Vårt kjerneområde er Møre og Romsdal,  men vi arbeider over hele landet. Selskapet har god inntjening og sunn økonomi og har fått utmerkelsen Gassellebedrift både i 2014, 2015 og 2016.Besøksadresse Ålesund:        Besøksadresse Kristiansund:      Besøksadresse Valldal:

Larsgården, Trippevegen 1,       Industriveien 7,                                          Fjordhagen,Grandegata 52, 

6009 Ålesund                           6517 Kristiansund                          6210 Sylte

Kartlink her                            Kartlink her                                  Kartlink herAnsatte


Energiråd AS har satset på å bygge opp en tverrfaglig kompetansebase, gjennom ansatte med ulike fagbakgrunner  som utfyller hverandre. På denne måten oppnår vi å dekke en større helhet i vurderingen av de kompekse tekniske og organisatoriske forhold i virksomhetene vi bistår. Bærekrafsbegrepet er sentralt for både offentlige og private virksomheter i dag. Her er en tverrfaglig helthetsvurdering avgjørende for å avdekke de viktigste forbedringsområder og se de største mulighetene. Våre ansatte samarbeider tett slik at vi kan hjelpe våre kunder til å finne de beste og mest lønnsomme løsninger på dagens og morgendagens utforinger, på tvers av fag og bransjer. Dette gjelder både innen miljø-, energi- og materialeffektivitet. Arbeide med å effektivisere for å redusere ressursbruk, samt å oppnå mest mulig sirkulære prosesser, krever god helhetsforståelse og oversikt. Dette er nettopp noe Energiråd AS med et lite og tverrfaglig team med personell med spisskompetane på ulike områder har god erfaring i.ÅLESUND:Per Øyvind Skotheimsvik

Fagleder energi / seniorrådgiver


* Ingeniør

* Kjølemaskinist

* Elektroautomasjonsteknikk

* Skipselektronikk

 

Spisskompetanse:

* Kulde & Varmepumpepumpeteknikk

* Elektro & automasjon


Spesiell kompetanse og erfaring:

* Energiledelse

* Industriprosesser frys og kjøl

* Fiskeindustri

* Varmepumper

* Skipselektronikk og automasjon

* Energieffektivisering på skip

* Miljøsertifisering

* Bærekraft og sirkulærøkonomi


Per Øyvind Skotheimsvik har spesiell spisskompetanse innen kulde- og varmepumpeteknikk, i tillegg til elektro og automasjon. Per Øyvind har tidligere erfaring som skipselektriker, som avdelingsleder innen kuldeentepenør og varmepumer og faglærer innen automasjon i vidergående skole. Per Øyvind fungerer i dag som sensor for opplæringsnemda ved fagprøver og er foreleser ved obligatoriske sertifiseringskurs for varmepumpemontører.         Per Øyvind har de senere år etablert omfattende erfaring med energieffektivisering i industrien, maritim industri og skip. Han har særlig spisskompetanse innen kjøl/fryse-prosesser, tørkeanlegg, energieffektiv oppvarming og gjenvinning.  Per Øyvind har også omfattende erfaring med etablering av energiledelse i virksomheter. Per Øyvind er også miljørådgiver og godkjent Mijøfytårnkonsulent. Per Øyvind er Energiråds fagleder innen energiområdet.Børge Heggen Johansen

Fagleder Bærekraft og miljø / Seniorrådgiver 


* PHD/dr. ing. bærekraft og miljø NTNU - ( ferdig vinter 20/21 )

* Siv. ing. / Master Energi- og miljø

* Miljøledelse og bedriftsstrategiSpisskompetanse:

* Bærekraft og miljøledelse

* LCA og sirkulærøkonomi

* Energibruk og fornybarenergi


Spesiell kompetanse og erfaring:

* Livssyklusvurderinger

* Miljøstrategi og miljøledelse

* Sirkulerøkonomi

* Energiledelse i store organisasjoner


Børge Heggen Johansen kommer fra stillingen som miljøsjef i Ekornes-konsernet. Der har han bla arbeidet med LCA, EPD, bærekraft, miljøledelse og energiledelse. Før dette arbeidet han som rådgiver i Riksheim Consulting. Han har også vært gjesteforeleser ved NTNU innen miljøfag ved flere anledninger. Børge har 80% permisjon fra stillingen for å gjennomføre sin PHD/doktorgrad innen miljø og bærekraft, som er fullført vinteren 20/21.  Børge har vært Medlem i EUROPUR sin gruppe for Circular Economy, styremedlem i EPD Norge og koordinator for nettverket CSR-Norway, for å nevne noe. Børge har også vært styreleder og daglig leder for Valldal Fjernvarme.  Han bistår spesielt med rådgivning inn miløsertifisering (ISO 14.001 og Miljøfyrtårn), i tillegg til bærekraft, miljøledelse, LCA, EPD og sirkulærøkonomi. Børge er Energiråds fagleder innen bærekraft og miljø.
Steinar Lillebø

Seniorrådgiver


* Ingeniør

* Automasjonsteknikk

* Bygningsautomasjon


Spisskompetanse:

* Bygg- og industriautomasjon

* Energioppfølging EOS

* SD-anlegg

 

Spesiell kometanse og erfaring:

* Komplekse atomasjonsløsninger

* Skipsautomatisering

* Industriautomatisering

* Automasjon i helsebygg

* Miljøsertifisering


Steinar Lillebø har bred erfaring innen avanserte automatiseringsløsninger. Han har spesiell god kompetanse innen feilsøking og problemløsning i eksisterende automasjonssystemer. Steinar Lillebø har tidligere vært regionleder for Johnson Controls i Møre og Romsdal. Steinar har omfattende erfaring med automasjon i helsebygg og industri, der han har løpende oppdrag med å sikre optimal og sikker drift. Styring og automasjon er helt sentralt for å oppnå energieffektive løsninger. Mange styringssystemer i dagens næringsbygg eller industri, utnytter ikke mulighetene eller er ikke optimalt satt opp og innstilt. Her kan Energiråd AS bistå for å unngå unødig energibruk. Steinar har også lang erfaring med energioppfølging og energimåling. Steinar er også miljørådgiver og godkjent Mijøfytårnkonsulent.
Vivek Kumar

Rådgiver (Innleid - fleksibelt engasjement)


* Siv. ing. / Master x 2

   - Master 1: Energiledelse / Energy Management (Jammu)

   - Master 2: Produkt og systemdesign (NTNU)

   - Tillegsfag: Kapasitetsbygging innen bærekraft og miljøledelse (NTNU)

* Mecanical engineer (Bachelor)


Spisskompetanse:

* Energiledelse

* ISO 50.001

* Produktdesign


Spesiell kompetanse og erfaring:

* Avansert energiledelse

* Design av offshore installasjoner

* Konstruksjonsteknikk

* Bærekraft og sirkulærøkonomi.


Vivek Kumar har solid utdannelse, med 4 års mekaniske ingeniørutdannelse og 2 x Siv.ing/Master utdannelse. Vivek er blandt få i Norge med Master i tverrfaglig og  fullverdig Energiledelse, (i tråd med 50.001). I tillegg har han sin andre Master fra NTNU i Ålesund, innen produkt og systemdesign. Dette kompetanseområdet er viktig i Energiråds økende satsing på bistand innen sirkulærøkonomi. Vivek har også tillegsutdannelse innen bærekraft ved NTNU Ålesund. Før han ble engasjert hos Energiråd, arbeidet han med offshoredesign i National Oilwell.  Vivek har i tillegg til omfattende erfaring med energieffektivisering i industribedrifter i arbeidet hos Energiråd, også erfaring fra arbeid med energiledelse i India, i tillegg til arbeid ved universitetet i Jammu. Vivek er også miljørådgiver og godkjent Mijøfytårnkonsulent.  Vivek har et fleksibelt engassjement hos Energiråd, der han blir innleid etter behov.

Harald Jarnes Lillebø

Daglig leder / seniorrådgiver


* Ingeniør og bedriftsøkonom

* NTNU energiøkonomisering og inneklima

* Økonomi og endringsledelse


Spisskompetanse:

* Miljøledelse og bærekraft

* Energiledelse

* Inneklima

* Enøk og energioppfølging

* Kunnskapsformidling


Spesiell kompetanse og erfaring:

* Etablering og drift miljø- og energiledelse

* Informasjon, opplæring og motivasjon

* Endringsledelse i organisasjoner


Harald Lillebø har arbeidet med miljø- og energi i over 30 år. Han har undervist i energifag ved teknisk fagskole, bygget opp et av 4 nasjonale kurssenter for teknisk drift og byggforvaltning. Etablert og bygget opp rådgivningsselskapet Enøk-senteret for Møre og Romsdal. Harald har deltatt i etablering og sittet som styreleder for en nasjonal kjede av enøk-senter, FRES. Som del av denne har han deltatt i en rekke nasjonale enøk-oppdrag for myndighetene ved NVE/Olje- og energidepartementet. Harald etablerte Energiråd AS i 2009 og har lang erfaring med de fleste områder innen miljøledelse og energirådgivning. Innen miljørådgivning er han sertifisert Miljøfyrårnkonsulent, konsernkonsulent og godkjent Svanemerkerådgiver. Han har spesielt omfattender erfaring med industri og produksjonsprosesser.

KRISTIANSUND:Marius Trebostad

Rådgiver fornybarenergi


* Siv.ing./Master i Miljøfysikk og fornybarenergi (NMBU)

* Matematikk


Spisskompetanse:

* Fornybarenergi


Spesialkompetanse

* Fornybare alternativer (sol, vind, biolje, flis, mv)

* Bærekraft, miljøledelse, LCA

* Energiledelse ISO 50.001

* Enova-støtteprogrammer


Marius Trebostad har siv.ing/mastergrad innen miljøfysikk og fornybareenergi fra NMBU. Han har i tillegg studert matematikk ved universitetet i Bergen. Med spisskomeptanse innen fornybarenergi, bidrar Marius til  å styrke Energiråd innen dette viktige fagområdet, som er i sterk vekst. Marius har arbeidserfaring innen undervisning på ulike skolenivåer. Han er engasjert som leder av Tekna i Kristiansund på fritiden. Marius har opparbeidet seg solid erfaring innen energiledelse og enøk-kartlegging i tiden som ansatt hos Energiråd, der han særlig har arbeidet med utvikling av energiledelsesystem for bedrifter og bistand til sertifisering etter  ISO 50.001. Marius har også god erfaring med Enovas støtteprogrammer, med både utarbeidelse av søknader og bistand til sluttrapportering. Marius er også miljørådgiver og godkjent Mijøfytårnkonsulent.

Asgeir Jordahl

Seniorrådgiver (Innleid - fleksibelt engasjement)


* Ingeniør/Bachelor+

* Automasjonsfag

* Energirådgivning


Spisskompetanse

* Ventilasjon

* Prosjektledelse

* Byggeledelse


Spesiell kompetanse og erfaring:

* Design av automatiseringssystem

* Energioppfølging

* Energiledelse

* Ventilasjonssystemer

* Varmegjennvinning

* Energikartlegging

* Energiøkonomisering

* Skipselektronikk


Asgeir Jordahl har bla erfaring fra arbeidet med skipselektronikk, instrumentingeniør i offshorebransjen og som prosjektleder i ventilasjonsbransjen. Asgeir har de senere år opparbeidet omfattende tverrfaglig erfaring med energieffektivisering og energioppfølging innen offentlige og private næringsbygg og industri. Asgeir  arbeider i Energiråd særlig med oppdrag som byggherreombud, med byggeledelse og prosjektledelse. Ventilason og automasjon er Asgeirs spesialområder, i tillegg til energieffektivisering. Asgeir har et fleksibelt engassjement hos Energiråd, der han blir innleid etter behov.

Morten Haukenes

Seniorrådgiver (pensjonist men bistår med sin kompetanse)


* Ingeniør

* VVS-teknikk


Spisskompetanse:

* Ventilasjon

* Varmeanlegg

* Energieffektivisering


Spesialkompetanse

* Fjernvarme

* Bioenergi (olje, flis, mv)

* Industriprosesser

* Trykkluft

* Vamegjennvinning

* Spillvarme

* Energikartlegging

* Energiledelse


Morten Haukenes har erfaring fra prosjektering av komplekse ventilasjons- og varmeanlegg, feks i sykehus. Haukenes har arbeidet med energiøkonomisering i over 20 år. Han har arbeidet med store nasjonale oppdrag for myndighetene innen enøk, store nasjonale og internasjonele bedrifter slik som Forsvarsbygg, Coop, Nammo, Norsk Hydro, mv. Morten har lang og omfattende erfaring innen kartlegging og vurdering av forbedringspotensialer innen de fleste industriprosesser. Morten har erfaring med energiforsyning med fornybare energikilder, design og utforming av alt fra fjernvarmeanlegg, til lokale energisentraler. Morten har også solid erfaring innen etablering av energiledelse. Morten var med å etablere Energiråd AS i 2009 og har arbeidet i firmaet siden. Han har nå gått av med pensjon fra operativt arbeid, men stiller likevel sin kompetanse til disposisjon for selskapet og er en viktig kunnskaps- og erfaringsbase for firmaets øvrige rådgivere.


Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund

Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund