Bærekraft

Bærekraft (ESG)

Stadig flere offentlige og private bedrifter er opptatt av at deres virksomhet skal være mest mulig bærekraftig. Globalt og nasjonalt er både politikere, næringsliv og befolkningen opptatt av de store utfordringer vi står overfor i tiden fremover. Næringslivet vil ha behov for en omfattende bærekraftsomstilling. Energiråd AS har lang erfaring i å hjelpe offentlige og private virksomheter i å bli mer bærekraftige.


For å lykkes med bærekraft i bedriften, må man ha et helhetlig fokus. Videre er det viktig at bærekraftsarbeidet er direkte knyttet til bedriftens kjærneviksomhet og blir en naturlig del av det daglige arbeidet. Sist men ikke minst, er det helt avgjørende at bedriftens arbeid innen bærekraft kan gi lønnsomme resultater både på kort og lang sikt. Dette er noe Energiråd har serlig gode resultater å vise til.  Skal man lykkes i lokal eller internasjonal konkurranse fremover, er omstilling til sirkulære forretnings- og produksjonsmodeller helt avgjørende. Suksessfaktorene for vellykket bærekraftomstilling inneholder bla. solid forankring og engasjement i organisasjonen, sysemforbedringer, sirkulære forretningsmodeller, tekniske forbedringer og ikke minst god dokumentasjon.


Se eksempler på positive bærekraftsresultat som våre kunder har oppnådd i "prosjekter".

Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund