Bærekrafttjenester

Bærekrafttjenester

Energiråd bistår virksomheter med å bli mer bærekraftige. Vi har fokus på at bærekraft skal være lønnsomt for bedriften, også på kort sikt. Vi bygger vår bærekraftsbistand på omfattende erfaring med miljøledelse og energieffektivisering i offentlige og private virksomheter og industribedrifter. Vellykket bærekraftsarbeid i enhver virksomhet, forutsetter at man forankrer dette i bedriftens kjærnevirksomehet. Vi hjelper virksomheten med å få oversikt over egne muligheter og hjelper med å oppnå lønnsomme resultater.  


Vi tilbyr en rekke tjenester innen bærekraftsarbeidet:

 • Miljøledelse (ISO 14001:2015, Miljøfyrtårn)
 • Sirkulær produksjon og sirkulære forretningsmodeller

 • CO2-regnskap
 • Karbonfri produksjon, produkt, bedrift
 • LCA-analyser, EPD-dokumentasjon
 • Kartlegging, strategi, organisering og dokumentasjon av bærekraft
 • Miljørettet livsløpsfokus for produkter og tjenester
 • Material- og ressurseffektivisering
 • Økt fokus på- og praktisk implementering av kildesortering
 • Implementering av miljø- og sosiale krav til leverandører
 • Miljø- og Code of Conduct revisjoner internt og hos leverandører


Etablering av bærekraft i organisasjonen er en omfattende endringsprosess. Informasjon, bevistgjøring, engasjement og kompetansebygging er viktige elementer i å få bærekraft godt forankret i hele organisasjonen. Energiråd AS har lang erfaring i å bistå med endringsprosesser, og har dette som en sentral del av vår bistand i bærekraftsforbedringer.


Se eksempler på positive bærekraftsresultat som våre kunder har oppnådd i "prosjekter".

Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund