Bærekrafttjenester

Bærekrafttjenester

Bærekraft må være lønnsomt for bedriften både på kort og lang sikt. Bærekraftsledelse forankret i bedriftens kjærnevirksomhet, er en forutsetning for suksess.


Noen av våre tjenester innen bærekraftsområdet, (mer via meny til høyre):


 • Miljøledelse (ISO 14001, Miljøfyrtårn, mv.)
 • Sirkulær drift, -produksjon og sirkulære forretningsmodeller
 • Netto null, karbonfri produksjon/produkt, klima regnskap
 • Bærekraftsvurdering og dokumentasjon, LCA-analyser, EPD-dokumentasjon
 • Kartlegging, strategi, organisering og dokumentasjon av bærekraft
 • Ombruk, gjenbruk, material- og ressurseffektivisering
 • Avfallsanalyser, kildesortering, resirkulering 
 • Implementering av miljø- og sosiale krav til leverandører
 • Miljø- og Code of Conduct revisjoner internt og hos leverandører
 • Bistand ved rekkruttering av bærekraftskompetanse
 • Bedriftens "bærekraftsansvarlig" - fast samarbeidspartner 


Etablering av bærekraftsledelse er en endringsprosess der bevistgjøring, engasjement og kompetansebygging er viktige elementer, i tillegg til de tekniske forbedringer.  


Se eksempler på positive bærekraftsresultat som våre kunder har oppnådd under fanen "prosjekter".

Harald J. Lillebø © 2021 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund