Energiledelse

Energiledelse

God energiledelse er systematisk og målrettet arbeid for stadig å bli betre i å bruke energien effektivt. Energiledelse handler om å få på plass en god energiforvaltning som sikrer en bevist holdning til energi som råvare i hele organisasjonen,  etablere  gode energirutiner og et system for arbeid med energitiltak og energioppfølging.


Vellykket etablering av energiledelse er et av de  viktigste  og mest lønnsome tiltaket en bedrift kan gjøre. Energiledelse er også helt avgjørende for at effekten av de enøk-investeringer som gjennomføres skal sikres langvarige optimale resultater.


Vi har lang erfaring med bruk av energiledelse. Denne strekker seg helt tilbake til 90-tallet, med bistand til myndighetene for   innføring av energiledelse i det norske markedet.  Energiråd AS er en av  de største aktørene innen energiledelse, og har bisått en betydelig andel av industribedriftene som har etablert energiledelse i Norge i dag.  Se  adm.dir. Knut Helge Vestre i Coldwater Prawns AS fortelle om sine erfaringer med  Energiråd AS på Enova-konferansen her.  Les også om Firmenich som har blitt ISO 50.001 sertifisert her.   


Enova SF tilbyr gode støtteordninger for bedrifter som driver industri, transport, skip eller anlegg. Energiråd AS kan bistå både med å søke om støtte og få på plass energiledelse.Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund