Miljø

Energiråd AS har godkjenning både som hovedkonsulent og konsulent.


Alle Energiråds ansatte er     godkjente Miljøfyrtårn-konsulenter.

Miljø 

En sentral del av å være en bærekraftig virksomhet, er å ha effektiv miljøledelse som gir gode miljøresultater. Dette gjelder både kjærnevirksomhet, men også eksterne forhold. Energiråd kan bistå i alt fra miljørådgivning for å oppnå forbedringer, hjelpe til med å oppnå milljødokumentasjon eller bistå for å oppnå miljøsertifisering, slik som feks Miljøfyrtårn. Vi kan også bistå med ISO 14.001 sertifisering, rådgivning for Svanemerke, eller andre miljøsystemer.  Miljødokumentasjon for tjenester eller produkter blir stadig viktigere. Dette er serlig viktig  for virksomheter som satser på å bli mest mulig bærekraftige og få til en sirkulær forretningsmodell. Energiråd har spisskompetanse innen miljødokumentasjon, der vi bla er innleid av EPD-Norge til å bistå i det nasjonale EPD-arbeidet, (les mer i artikkel her, og på EPD-Norges sider her). 


Energiråds viktigste styrke som rådgiver innen miljø, er vårt unike tverrfaglige team av ansatte, med høy faglig kompetanse og bred erfaring fra både offentlig virksomhet, næringsliv og industri. Les mer  om Miljøfyrtårnsertifisering  her, og eksempel fra sertifisering av 19 bedrifter i Stranda og Norddal kommune her. Ekornes-konsernet sin miljøsatsing kan være et godt  eksemplel på bedrifters miljøansvar, se video her.    Les også om Coldwater Prawns satsing på "det grønne skifte" her,  og på deres nettsider under fanen "pure-planet" her

Harald J. Lillebø © 2020 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund