Forside

LØNNSOM BÆREKRAFTOMSTILLING

Energiråd AS er et tverrfaglig rådgivningsfirma med spesialkompetanse innen bærekraft. Vi har lang erfaring i å bistå alt fra småbedrifter til store internasjonale konsern. Vi har en helhetlig tilnærming til bærekraft, der aktiv bærekraftsledelse er viktig for å oppnå omstilling.


Suksessfaktorene for vellykket bærekraftomstilling inneholder bla. solid forankring og engasjement i organisasjonen, sysemforbedringer, sirkulære forretningsmodeller, tekniske forbedringer og ikke minst god dokumentasjon.


Vellykkede bærekraftsresultater hos våre kunder er vår beste ambasadør. Hovedfokus i vår bistand er omstilling med lav risiko og god lønnsomhet, både på kort og lang tid. 

Harald J. Lillebø © 2021 • Energiråd AS • Campus Ålesund, Trippevegen 1, 6009 Ålesund